Agrodružstvo Lhota pod Libčany

Představenstvo Agrodružstva Lhota pod Libčany svolává výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 26. dubna 2024 od 14.00 hodin v Obecním hostinci ve Lhotě pod Libčany.

Program:

 1. Zahájení, volba orgánů schůze, schválení jednacího a volebního řádu
 2. Změna stanov
 3. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze
 4. Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2023
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Představení kandidátů na členství v představenstvu a kontrolní komisi
 7. Volba představenstva a kontrolní komise
 8. Diskuze
 9. Seznámení s výsledky voleb
 10. Rekapitulace usnesení
 11. Závěr

Materiály k členské schůzi a zpráva o hospodaření jsou k dispozici v Agrodružstvu Lhota pod Libčany každý pracovní den od 8.00 – 15.00 hodin.

Připomínáme možnost zastupování člena na základě písemné plné moci.

ve Lhotě pod Libčany dne 2. 4. 2024

Představenstvo Agrodružstva Lhota pod Libčany

Awesome Work

You May Also Like

×